fredag 8 augusti 2008

Ett rop på hjälp

Om du ska dränka dig själv, betänk följande: det går inte. Så till vida du inte surrar en stor tyngd, en eu-moped, en sten, ett ankare, runt kroppen. När det är gjort måste du fråga dig själv: vill jag verkligen dö? Om svaret tveklöst är ja, lyder följdfrågan: vill jag att någon ska hitta mig? Ett ja här också påbjuder någon form av ledtråd, en antydan var dykarna ska börja leta. Exempelvis din ena sko.

Inga kommentarer: