lördag 7 februari 2009

Miljöbalken, 29 kapitlet, paragraf 7

"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."

Du som tappade det här kuvertet innehållande överklagan av en p-bot kan inom kort vänta dig ytterligare korrespondens från åklagarväsendet. Innan jag la kuvertet på lådan, ångade jag nämligen upp det och stoppade ner den här bilden samt mitt vittnesmål. Vi ses i rätten. Heppåre.

Inga kommentarer: